trwożliwy


trwożliwy
trwożliwy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, trwożliwywi, trwożliwywszy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łatwo popadający w trwogę; bojaźliwy, lękliwy, strachliwy, tchórzliwy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Trwożliwy chłopak, zając. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'będący oznaką trwogi; niespokojny, zaniepokojony, zatrwożony, zalękniony, trwożny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Trwożliwy wzrok, sen. Trwożliwa myśl. Trwożliwe ruchy, przeczucia. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • trwożliwy — trwożliwywi, trwożliwywszy 1. książk. «taki, który się łatwo trwoży; bojaźliwy, lękliwy, tchórzliwy» Trwożliwa kobiecina. Trwożliwe sarny. 2. książk. «wyrażający trwogę, niespokojny, niepokojący» Trwożliwe oczy. Trwożliwe spojrzenie. Trwożliwe… …   Słownik języka polskiego

  • lękliwy — lękliwywi, lękliwywszy «skłonny do lękania się; bojaźliwy, trwożliwy» Lękliwy człowiek. Lękliwy baranek, zając. Lękliwe serce …   Słownik języka polskiego

  • pierzchliwy — pierzchliwywi «skory do ucieczki; płochliwy, trwożliwy, lękliwy» Pierzchliwe sarny, zające …   Słownik języka polskiego

  • tchórzliwy — tchórzliwywi, tchórzliwywszy «zachowujący się jak tchórz; będący wyrazem czyjegoś lęku, trwogi; lękliwy, bojaźliwy, trwożliwy» Tchórzliwe zachowanie. Tchórzliwy postępek. Ktoś jest tchórzliwy jak zając …   Słownik języka polskiego

  • trwożny — trwożnyni 1. książk. «odczuwający trwogę, pełen trwogi; przerażony, przelękniony» 2. książk. → trwożliwy w zn. 2 …   Słownik języka polskiego

  • bojaźliwy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, bojaźliwywi, bojaźliwywszy {{/stl 8}}{{stl 7}} łatwo ulegający uczuciu strachu, świadczący o czyimś lęku; lękliwy, trwożliwy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bojaźliwa natura. Zestresowane, bojaźliwe dziecko. Bojaźliwe… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • lękliwy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, lękliwywi, lękliwywszy, {{/stl 8}}{{stl 7}} skłonny do lękania się; bojaźliwy, strachliwy, trwożliwy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Lękliwy człowiek, koń. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pierzchliwy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, pierzchliwywi {{/stl 8}}{{stl 7}} cechujący się skłonnością do zrywania się z miejsca, do ucieczki; trwożliwy, płochliwy, lękliwy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pierzchliwy jeleń, zając. Pierzchliwe ptaki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • trwożliwie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., trwożliwieej, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. trwożliwy: Trwożliwie uciekać. Trwożliwie spoglądać. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • trwożliwość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. trwożliwośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. trwożliwy: Trwożliwość kobiet. Trwożliwość myśli, spojrzenia. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień